จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ รับมอบเงินจำนวน 69,687 บาท พร้อมน้ำดื่ม
จากเครือข่ายจิตอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จากสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ และรับมอบขนมจากห้างทองอุมารินทร์ จำนวน
10 กล่อง เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์