จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางฐิตินันท์ เจริญอาจ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายอำเภอเมืองระยอง/ กำนันตำบลสำนักทอง/ ผู้นำท้องถิ่น
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัว นายประมวล บุญประเสริฐ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งประสบเหตุวาตภัย
ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือครอบครัว
จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง