จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา13.30 น.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งเปิดกิจการอู่รถยนต์ ณ บ้านเลขที่ 2496/1
ถนนมุขมนตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพ และเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา