จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดฯพร้อมด้วย นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000บาท จำนวน 3 หลัง พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ชุมชนตรอกตีเหล็ก
ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา