จังหวัดสมุทรสาคร

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนายทวี นามีผล  บ้านเลขที่ 1/3  หมู่ 5  ตำบลชัยมงคล  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบชุดอุปโภคบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร