จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย  นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมนางสาวสรพันธ์ 
ไม่ทราบนามสกุล เนื่องจากอาการผิดปกติทางด้านประสาทและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ ถนนปากน้ำ ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดปัตตานี