กิ่งกาชาดเบตง จังหวัดยะลา

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อม
เครื่องนอน อาธิ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ณ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

 

กิ่งกาชาดเบตง จังหวัดยะลา