จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ ทองสกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสใน
เขตอำเภอจะนะ มอบถุงยังชีพ 1 ถุง และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดสงขลา