จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13:15 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง ปลัดอำเภอ นายอุดร ณ ถลาง สาธารณสุขอำเภอพระแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง เพื่อเยี่ยม
นางสาวยุพาพรรณ เวทยา อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง เนื่องจากมีความผิดปกติของเซลล์ (เนื้องอกที่ใบหน้า
ด้านซ้าย) ทำให้มีอาการปวดอยู่ตลอดเวลา ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี