จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 3562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย หมู่ที่ 5 ตำบลปากแจ่ม
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้มอบแว่นสายตาให้ผู้วัยจำนวน 128 อัน มอบขนมและนมให้เด็กจำนวน 289 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง