จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้
ราย น.ส.นันทนา พัวพันธ์ บ้านเลชที่ 18 หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะรุม อำเภแอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงิน
สังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี