จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ผู้นำชุมชน และจิตอาสา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ราย นายนอบ คำศรีจันทร์ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี