จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ วัดท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสภากาชาดไทยด้วยการบริจาค
อวัยวะ คือ ตับ ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ดวง และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น