จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”
จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น