จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 11.30 - 12.30 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ เข้าร่วมการแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี การบาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้
เพลิงในประเพณีวันออกพรรษาจังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้เพลิง จำนวน 7 ราย ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี