จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ปกครองอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , แพทย์ประจำตำบล , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุจากกรณี หนุ่มมีอาการซึมเศร้าแขวนคอตัวเองพร้อมลูกชาย
อายุ 2 ปี 4 เดือน แต่มีญาติช่วยเหลือไว้ทันจนปลอดภัยทั้งคู่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการ
ให้กำลังใจกับครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี