จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายมะดาโอ๊ะ มามะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ, มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนของการ
ให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆนั้น ทางอำเภอยะหริ่ง, องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน จะบูรณาการความร่วมมือกัน
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี