จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้
นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมเด็กชายแทนคุณ พระธรรมมัง ซึ่งก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับมารดาที่ป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน สุขภาพโดยรวมไม่แข็งแรง
และได้เสียชีวิตลง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับยาย ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
และได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์