จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอปะเหลียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ปะเหลียน จำนวน 9 คน ได้แก่
1. นางแน้ม ผ่อนย่อง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2. นางเคลื่อน ฉิมเรือง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 207/2 หมู่ที่ 9 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3. นางเดียะ เดชอรัญ อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
4. นางหย๊ะ เส็นขาว อายุ 107 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ต.แหลมสอม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
5. นางรอด นิลแก้ว อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
6. นางกลิ่น แป้นแก้ว อายุ 104 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/2 หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
7. นางยี่ โพธิ์ทอง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 3 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
8. นางยี่นะ หยังหลัง อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 243/1 หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
9. นางพร้อม ไพบูลย์ อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง