จังหวัดตรัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา10.30 น.นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางอรนุช ฤทธิรักษ์
จิตอาสากาชาดไทย ออกตัดผม ทำเล็บมือ เล็บเท้า ให้แก่คนชราและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง