จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางเลียม ฉิมพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรม/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี ร่วมออกเยี่ยม
ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยไหม้บ้านทั้งหลัง บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 7 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง
มีผู้ประสบภัย จำนวน 5 คน คือ
1. นายธรรมนูญ ตาระเวช
2. นางสมจิตร แววงาม อายุ 55 ปี
3. นางสาวธัญกร พลธนาวรกุล อายุ 33 ปี
4. ด.ญ.วรัชยา ไทยเสรีกุล อายุ 8 ปี
5. ด.ช.ชยกร ตั๋นแก้ว อายุ 3 ปี
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค 1 ชุด พัดลม 1 เครื่อง ผ้าห่ม เสื้อยืด อย่างละ 4 ชุด
และมีผู้ร่วมสมทบบริจาคเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงิน 2,000 บาท
2. คุณเลียม ฉิมพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท และข้าวสาร 100 กก.
3. กิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท
4. นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด มอบเงิน 1,000 บาท เสื้อผ้า 1 กล่อง
5. นางพรรณี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ มอบเงิน 1,000 บาท
6. สมาชิกเหล่ากาชาด รวมมอบเงิน 700 บาท
7. นางนิรมล วีระสมบัติ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด มอบหม้อหุงข้าว ชาม กะละมัง จำนวน 1 ชุด รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 16,700 บาท

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี