จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 เวลา 11.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจเด็กเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัว พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท
สำหรับจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตาก ประจำปี 2562 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กเยาวชน และข้าราชการ ลูกจ้างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก