จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดมุกดาหาร ราย นายคูณ ยืนยง อายุ 86 ปี โดยเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 5
หมู่ที่ 12 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร