​จังหวัด​ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางชุติ​พร​ วิจิตร์แสง​ศรี​ นายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมคณะ​
ลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้​ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนด้อยโอกาส ที่เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้สนับสนุน
งบประมาณในการสร้างบ้าน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช​กุมารี​
ในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. อนุมัติงบประมาณจำนวน 100,000 บาท สร้างบ้านให้แก่ นางจันดา บุญมาวงค์ บ้านผักไหม หมู่ที่ 2. ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน. จังหวัดศรีสะเกษ
2. อนุมัติงบประมาณจำนวน 50,000 บาท สร้างบ้านให้แก่ด.ช.รติพงษ์ ขุมคำ บ้านไพรพยอม หมู่​ที่​ 8. ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
3. อนุมัติงบประมาณจำนวน 50,000 บาท สร้างบ้านให้แก่ นายทองแก้ว ขุนพลอย บ้านโนนแคน หมู่ที่ 12. ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
4. อนุมัติงบประมาณจำนวน 60,000 บาท สร้างบ้านให้แก่นางมาลี จังอินทร์ บ้านทุ่งมน หมู่ที่7 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งเหล่ากาชาดได้สนับสนุนชุดธารน้ำใจ ที่นอน ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค​ และเครื่องใช้​ไฟฟ้า​ ครัวเรือนละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเข้าอยู่ และดำรงชีวิต​ประจำ​วัน​

​จังหวัด​ศรีสะเกษ
​จังหวัด​ศรีสะเกษ
​จังหวัด​ศรีสะเกษ
​จังหวัด​ศรีสะเกษ
​จังหวัด​ศรีสะเกษ
​จังหวัด​ศรีสะเกษ
​จังหวัด​ศรีสะเกษ