จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมคณะ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ
กันทรารมย์ สนง.สสอ. สนง.พมจ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนายประจักษ์ ทองม้วน อายุ 52 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34/1
หมู่ที่7 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง สาเหตุเกิดจากประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เหล่ากาชาดจังหวัดฯ
ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ