จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
บ้านของนางโพรุ่ยได่ วาจักดี พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินจำนวน 3,000 บาท พร้อมสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด
โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัย อัคคีภัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี