จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธานจิตอาสา
สภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด พร้อมคณะจิตอาสาสภากาชาดไทย ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน จำนวน 3 ราย คือ
1.นางกิ้ม พลเดช 79 ปี เป็นความดัน เส้นเลือดตีบตันด้านช้ายติดเตียง 115 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
2.นางพร้อย รอดกูล 88ปี เป็นโรคหอบ ล้มลงสะโพกไม่ดีเดิน4 ขา มาอยู่กับลูกที่92.ม.8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
3.นางพัน ปานแดง 70ปีเป็นความดัน อยู่กับหลานฐานะลำบาก

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง