กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วย ยากไร้ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ แพมเพิส และเครื่องบดอาหาร ณ บ้านเลขที่ 273 หมู่ 11 บ้านสระแก้ว ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ