จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือกรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการด้านปากแหว่งเพดานโหว่
ของเด็กชายมุสตอปา ดือราแม อายุ 1 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/6 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้มอบเงินพร้อมชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ในการช่วยเหลือเบื้องต้น และจะดำเนินการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส