จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อบต.บ้านควน และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ได้เดินทางไปยังบ้านพักคนกรีดยางพารา " กงสี " ใน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ น้องปุย เด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ป่วยเป็นโรคผิวหนัง "โรคผีเสื้อ" ซึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับโรคดักเเด้ ผิวหนังบอบบางลักษณะเป็นแผล
พุพองเหมือนถูกน้ำร้อนลวกทั่วร่างกาย จำเป็นต้องพันแผลไว้ทั้งตัวเพื่อป้องกันการสัมผัสและการติดเชื้อ และน.ส.นัฐราวดี บุญธรรม ผู้เป็นแม่ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง