จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี ปลัดอำเภอวิภาวดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางวาท ไกรวงศ์ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกเหนือ
2. นายมีสุข อินทร์กอด อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุกใต้
3. นางสงบ เพชรสังวาลย์ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 14 ตำบลตะกุกใต้
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี