กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบรถเข็น ถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ในเขตเทศบาลเมืองเบตง และขอขอบคุณร้านบัง ดีไซด์ (ช่างนัย)
ที่อนุเคราะห์การซ่อมรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง