จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:50 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ราษฎรทียากไร้ ยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน กรณี นาย ทัศนีย์ ทานะเวช
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 2,000 บาท และมอบชุดอุปโภค - โภค น้ำขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 2,000 บาท และมอบชุดอุปโภค - โภค

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี