จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
ออกเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวชลธิชา เจิมจันทร์ อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งพิการทางสายตา
สาเหตุจากผลกระทบของการผ่าตัดเนื้องอกทับเส้นประสาทตา มีบุตร 1 คน ชื่อนายธนาภัทร รอดแก้ว อายุ 23 ปี ซึ่งพิการทางสติปัญญา ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินสด 2,000 บาท พร้อมชุดถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา