จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:30 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ "ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางบัวผัน โป่งฝั้น อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 60/2 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง
2. นางสมบูรณ์ เฟื่องฟู อายุ 74 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลลิปะน้อย
3. นายจำนงค์ ทองชลค์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 219/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งงาม
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบาก
ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี