จังหวัด​ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​/ประธาน​ชมรม​แม่บ้าน​มหาดไทย​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมด้วยนายวิบูลย์​ กิ่ง​สุวรรณ​ นายอำเภอ​น้ำเกลี้ยง​ และคณะ ร่วมมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนผู้ยากไร้​/ด้อยโอกาส​ ที่มีบ้านอยู่ไม่ไกล
จากสถาน​ศึก​ษา เพื่อใช้เป็นพาหนะ​เดินทางไปเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พึ่งพา​ตนเอง​ ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จังหวัด​ศรีสะเกษ
จังหวัด​ศรีสะเกษ
จังหวัด​ศรีสะเกษ
จังหวัด​ศรีสะเกษ
จังหวัด​ศรีสะเกษ
จังหวัด​ศรีสะเกษ
จังหวัด​ศรีสะเกษ
จังหวัด​ศรีสะเกษ