จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย
พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน จำนวน 90 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด/ที่ปรึกษา/กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและส่วนราชการ
ภาคเอกชน) และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้มาร่วมทุกท่าน ณ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี