จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
กรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย โดยมีวิทยากรเครือข่ายแกนนำ
ประจำจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่าน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ ญาติ และผู้ดูแลด้วย ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท และ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุรายละ 1 ชุดด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี