จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาด
อำเภอด่านขุนทด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมมอบเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือนักกีฬาโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ณ สนามฟุตบอลมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา