จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ราย นางชู สิทธิมัง อายุ 105 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบสิ่งของ ดังนี้
1. ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน
3. กาต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว
4. พัดลม จำนวน 1 ตัว
5. เสื้อ จำนวน 3 ตัว
ณ บ้านเลขที่ 106/1 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร