จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 กว่า 700 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ที่ 42 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล