จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ราย นายพวง สุพร อายุ 101 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบสิ่งของ ดังนี้
1. ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน
3. กาต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว
4. พัดลม จำนวน 1 ตัว
5. เสื้อ จำนวน 3 ตัว
โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยม
และให้กำลังใจผู้สูงอายุรายดังกล่าวด้วย ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร