จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พมจ.ตรัง อบต.บางดี อสม.ต.บางดี รพ.สต.บางดี และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.บางดี อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสี ด้วงสี อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 24 ม.6 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2. นางเลื่อน อินทธนู อายุ 85 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41 ม.3 ต.บางดี อ.ห้วยยอด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบผ้าอ้อม
สำเร็จรูปรายละ 1 แพ็ค และมอบนม จำนวน 1 ถุง เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง