จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พมจ.ตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกรณีเด็กหญิงอรไพลิน ไชยฤทธิ์ อายุ 9 ปี ซึ่งดวงตาข้างซ้าย
มีปัญหามองไม่เห็น ครอบครัวมีฐานะยากจน ณ โรงเรียนบ้านเขากอบ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ
จำนวน 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง