จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้สนับสนุนจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน ร่วมกันเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี