จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเยี่ยม
และให้กำลังแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มอบผ้าห่มจำนวน 100 ผืน

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์