กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดฯ มอบหมายให้
ปลัดอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง จนท.กิ่งกาชาดฯ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากไร้ ราย นายสมควร โคสมบูรณ์ ราษฎร ม.3 ต.เหล่าอ้อย
อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกอีก 2 คน ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท เบื้องต้นได้มอบผ้าห่ม 2 ผืน และเมล็ดพันธ์
ผักสวนครัว 1 ชุด และได้เสนอเรื่องของบซ่อมแซมโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ