จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด
(ตำบลบางดี)ออกเยี่ยมผู้ป่วย  ดังนี้
1. นางวิรัตน์ บุญส่ง 75 ม. 4 ต.บางดี อ.ห้วยยอด อายุ 66 ปี ผู้ป่วยต้องการ แพมเพิส ไซค์ m ขณะนี้ อนามัยดูแลแต่เวลาไปรับยาไปรับที่ รพ. ห้วยยอด
ซึ่งไกลจากบ้าน หัวหน้าครอบครัวอาชีพรับจ้างกรีดยาง และทำก่อสร้าง
2. นางสุพรรณ นวลประจักษ์ อายุ 52 ปี ป่วยมา 17 ปี ผู้ดูแลคือ คุณแม่อายุ 80 ปี โรคประจำตัวคือ ไขมัน โรคลมชัก
3. นางเลื่อน อินทนู อายุ 85ปี 41 ม.3 ต.บางดี
4. นางเยื้อน จงเจริญ อายุ68 บ้านเลขที่280 ม.3 ต.บางดี
5 .นางแดง เรียบร้อย อายุ 71 บ้านเลขที่ 23 ม. 5 บางดี
6 .นายฟอง วรรณบวร อายุ 66 ปี 51 ม. 2. ต. บางดี
7 .นางศรี ด้วงศรี บ้านเลขที่ 24. ม. 6 ต. บางดี
8 .นางแดง ปางจุติ อายุ62 ปี 19 ม. 2 ต.บางดี

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง