จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงกรณี นายจรัญ ชำนาญ อายุ 47 ปี
บ้านเลขที่ 45 ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง