​จังหวัด​ศรีสะเกษ​

เมื่อวันที่​ 15 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 15.00​ น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายก​เหล่า​กาชาด​/ประธาน​ชมรม​แม่บ้าน​มหาดไทย​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอ​เมืองศรีสะเกษ​ สมาชิกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พมจ.ศก. และอปท.ในพื้นที่ ร่วมกันลงเยี่ยมครอบครัว
ผู้ประสบ​ความ​ทุกข์ยาก​เดือดร้อน​ราย ด.ช.ภานุวัฒน์ ซึ่งในครอบครัวมีทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ทั้งยังมีสภาวะยากจน ที่อยู่อาศัย​ตั้งอยู่ในซอยป้าแช่ม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ โดย​เหล่า​กาชาด​และชมรมแม่บ้าน​มหาดไทย​ได้มอบชุดธาร​น้ำ​ใจ​ เครื่อง​อุปโภค​บริโภค​ที่จำเป็น
และเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ครอบครัวดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้พิจารณา​ปรับสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ​และเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี่ได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การช่วยเหลื​ิอเพิ่มเติม​ต่อไป

​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​
​จังหวัด​ศรีสะเกษ​